Τι προσφέρει η “Gbioact.gr”

  • Συντήρηση καυστήρων – λεβητών

Η σωστή συντήρηση του καυστήρα της πολυκατοικίας σας, είναι πρωτίστως θέμα ασφάλειας. Ακολούθως είναι θέμα οικονομίας και ομαλής λειτουργίας. Ένας καυστήρας, που έχει συντηρηθεί σωστά, λειτουργεί χωρίς προβλήματα, χωρίς έκτακτες βλάβες και περιττά ανταλλακτικά και αποδίδει καλύτερα, εξοικονομώντας καύσιμα. Η διασφάλιση της σωστής συντήρησης εγγυάται, όταν αυτή γίνεται από αδειούχο συντηρητή καυστήρων και ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες από την διεξοδική εφαρμογή, μέχρι την έκδοση Φύλλου.

Στη “Gbioact.gr”, αδειούχος συντηρητής καυστήρων αναλαμβάνει το service καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Γνωρίζουμε τη σημασία της ομαλής λειτουργίας της θέρμανσης σε μια πολυκατοικία και μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτή την ομαλότητα, τόσο με τη σωστή και έγκαιρη συντήρηση στα κτίρια μας, όσο και με την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν βλάβες και έκτακτα περιστατικά.

  • Αποχέτευση

Τίποτα δεν είναι πιο επείγον σε μια πολυκατοικία από μια βλάβη στην αποχέτευση. Τα περισσότερα κτίρια στο λεκανοπέδιο είναι κτίρια παλιά. Τα αποχετευτικά τους δίκτυα είναι επιβαρυμένα. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει ριζικές λύσεις, όπως η αντικατάσταση του αποχετευτικού δικτύου.

Η “Gbioact.gr”  σε συνεργασία με έμπειρο συνεργείο μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου του κτιρίου σας με υπευθυνότητα και χαμηλό κόστος. 

Δε θα υπερεκτιμήσουμε τις ανάγκες του κτιρίου, ούτε θα υπερκοστολογήσουμε τη συντήρησή του. Υπάρχουν κτίρια που χρειάζονται μηνιαία συντήρηση και κτίρια στα οποία ένας ετήσιος καθαρισμός είναι αρκετός. Προτού προχωρήσουμε σε συνεργασία, θα κάνουμε μια αναλυτική εκτίμηση των αναγκών του κτιρίου σας και στη συνέχεια θα αναλάβουμε τη συντήρησή του.

  • Υδραυλικές εργασίες

Τα υδραυλικά της πολυκατοικίας είναι η πιο απαιτητική και συνηθισμένη μορφή βλάβης. Η εύρεση υδραυλικού δε, συνήθως είναι απαιτητική εργασία. Οι υδραυλικές βλάβες, όταν προκύπτουν χρειάζονται άμεση επέμβαση, γνώση και χαμηλό κόστος. Είναι πολύ εύκολο να υπερκοστολογηθεί μια υδραυλική εργασία, αν υπάρχει πίεση χρόνου.

Στη “Gbioact.gr”, έχουμε σταθερή συνεργασία με έμπειρους υδραυλικούς, που μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε κάθε ανάγκη του κτιρίου σας. Έχουμε σχέση εμπιστοσύνης, που μας εξασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση και το χαμηλό κόστος.

Αναθέστε μας εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση του κτιρίου σας

Επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τις υπηρεσίες μας και για να κλείσετε το ραντεβού σας!

Τηλέφωνο: 6972455053